Aduan/Maklum Balas


Sistem Pemantauan Aduan Agensi Awam Bersepadu (iSPAAA) Kementerian Kesihatan Malaysia

iSPAAA merupakan sistem bersepadu Kerajaan untuk mempercepatkan dan memudahkan proses penyampaian Maklum Balas pengguna/orang awam kepada Agensi Kerajaan.

Klik pautan di bawah untuk membuat aduan / maklumbalas secara atas talian:

Sistem Pemantauan Aduan Agensi Awam Bersepadu (iSPAAA) Kementerian Kesihatan Malaysia

Print Friendly, PDF & Email